Salt i maten

Nu är det upp till Socialdepartementet att ta tag i saltfrågan

I debatten om salt som pågått de senaste dagarna, initierad av Konsumentföreningen Stockholm, Livsmedelsverket och Sveriges Konsumenter i Svd Opinion och med svar från Livsmedelsindustriföreningens vd får man som konsument lätt uppfattningen att det finns ett brett motstånd mot att agera i frågan. Vi vill istället peka på att det finns en stor enighet och en vilja till samarbete mellan industrin, myndighet och branschorganisationer om det sker på bred front. Någon måste dock hålla i taktpinnen. I en rapport, inlämnad till Socialdepartementet i mars i år visar Livsmedelsverket att det finns en nästan 100-procentig vilja till att samarbeta och utveckla frivilliga åtaganden för hälsosamma matval bland livsmedelsföretag, dagligvarukedjor, restauranger och branschorganisationer. Med andra ord de viktiga aktörerna för att åstadkomma en varaktig förändring. Samtidigt är ett sådant åtagande förknippat med tydliga villkor, förutsättningar och ett delvis förändrat samarbetsklimat. Hit hör att det är långsiktigt (minst ett decennium), har tydliga målsättningar och delmål, har en tydlig avsändare från regeringen och att företagen är med från början och på samma villkor.

Nu hoppas vi att regeringen inser vilken samlad kraft som finns bakom rapporten och att man förstår att det är dags att starta igång medan intresset är på topp.

Namnet på rapporten; Målgruppsundersökning. Forum för hälsofrämjande, fokus hälsosamma matvanor.  Inlämnad till Socialdepartementet av Livsmedelsverket.