3rd globalfoto

På plats i Boston för internationell konferens

Är mage och tarm centrum för hälsan i högre grad än vi hittills  har känt till?  På den stora internationella konferensen,  Experimental Biology där ett att av benen är nutrition, presenterades flera nyheter inom området. I år (26-31 mars) gick konferensen av stapeln i Boston och Maria Sitell från OakRiver var där, inbjuden av The Danone Institute för att ge sina syn på folkhälsa och nutrition och kommunikationen i synnerhet. Det var en ynnest att få vara med – så många kloka människor som samtidigt ställer så många frågor för att lära sig mer. Helt enkelt ett vetenskapligt sammanhang när det är som bäst. Dagarna bestod av högklassiga seminarier kring vetenskapliga nyheter som rör övervikt, mat och miljön.

Något av det mest intressanta av det som kom fram är hur och om magens bakterieflora påverkar hälsan. Det finns mycket som talar för det. Kan överanvändandet av antibiotika vara en av anledningarna till sämre hälsa då antibiotikan slår ut en frisk bakteriekultur? Det var bara en av många frågor. För att ta del av de vetenskapliga rön som kom fram på dels seminarierna, dels på det rundabordsmöte där Maria deltog läs gärna vidare på bloggen Sitell&Frisk.