Köttguiden

WWF lanserar Köttguiden

Idag lanserade WWF Köttguiden, en guide till hur vi ska äta kött för att minska miljöpåverkan.
Såhär skriver WWF på Köttguiden:

”Kött bidrar med viktiga näringsämnen i den svenska kosten och är en nyckelfaktor för vårt öppna landskap. Men idag äter vi i Sverige mer kött än vad som rekommenderas av hälsoskäl och vad planeten tål. Köttkonsumtionen bidrar globalt till minskad biologisk mångfald, ökade klimatgasutsläpp och ökad användning av bekämpningsmedel. Genom att äta mindre men miljömässigt bättre kött, välja mer protein från växtriket och inte slänga kött så gör du en hjälteinsats för planeten.

Köttguiden visar hur olika typer av kött påverkar miljön och djurens välfärd, och gör det lättare att göra ett medvetet val. Men det är svårt att ge enkla svar på frågan om vilket kött som är bäst. Köttguiden granskar olika köttslag utifrån fyra kategorier – klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel samt djurvälfärd och bete – och visar även på andra proteinkällor som kan ersätta kött på tallriken.”

Guiden märker den svenska marknadens vanligaste köttsorter med tre olika märkningar för att hjälpa konsumenten att välja rätt kött;
Rött = Undvik. Påverkan på planeten är alldeles för hög.
Gult = Var försiktig. Utmaningar finns inom miljö och/eller djurens välfärd
Grönt = Ät måttligt. Om du äter kött, välj ur denna kategori.

Guiden uppmanar även att följa de senaste kostråden om 500 gram kött i veckan, både ur ett hälso- och miljöperspektiv. Det handlar inte om att utesluta köttet, utan att minska den överkonsumtion vi har idag där genomsnittet på köttkonsumtionen ligger på 1 kilo i veckan, och samtidigt välja de alternativ som är bättre för miljön.

Köttguiden lanseras i tryckt material, en nedladdningsbar PDF, en helt ny hemsida och en app.

HÄR hittar du Köttguiden.