Unga hämtar mat- och träningstips från bloggar och Instagram

En ny undersökning, som OakRiver har gjort tillsammans med Inizio, om träning bland gymnasister och högskolestuderande, visar att kunskap och inspiration hämtas i hög grad från träningsprofiler i digitala medier och från personliga tränare snarare än från personal inom hälso- och sjukvården och myndigheter. Det ställer stora krav på kommunikationen.

En klar majoritet av Sveriges studenter, 70 procent, tränar minst en gång i veckan varav 46 procent tränar flera gånger i veckan.

Man tränar främst för hälsans skull. Därefter för att det är roligt, för att gå ned i vikt eller för att bygga muskler. Över 80 procent av de som tränar anger att de ibland diskuterar träning och utseende. Drygt 40 procent av de som tränar anger att de i högre grad hittar information och inspiration om träning och mat på bloggar och Instagram än från myndigheter och utbildade personer inom vård, nutrition och hälsa.

– Det här stämmer med vår bild av hur den här gruppen lever och kommunicerar. Det vill säga, man har ett starkt fokus på träning och hälsa och man använder de digitala kanalerna som inspiration och kompass i livet, säger Ulrika Ekström, vd på OakRiver. Därför behöver hälso- och sjukvården och myndigheter inse att debatten om mat och träning sker på nätet och möta den här gruppen där de befinner sig för att vi ska uppnå en jämlik och hållbar folkhälsa.

Petra Månström, journalist som bland annat driver Maratonbloggen på Svenska Dagbladet är inte förvånad över siffrorna: – Unga hämtar inspiration och diskuterar hälsa, kost och träning på nätet vilket också ställer höga krav på oss som verkar i de digitala kanalerna. Personligen kan jag känna att det nu blir extra viktigt att visa en så heltäckande bild som möjligt. Jag skriver inte bara om genomförda pass och nyttig mat utan också om mindre nyttig mat som jag också gärna äter ibland.

16 procent har angett att de tränar sällan eller aldrig. Som skäl anges att det är ointressant, är obekvämt, att man har ont om tid eller att det är för dyrt.

OakRiver är pr- och kommunikationsbyrån med fokus på mat & måltider, hälsa och vård och har genomfört undersökningen i samarbete med Inizio.

Undersökningen är genomförd av analysföretaget Inizio bland 1 102 studenter inom ramen för Mecenats studentpanel. Undersökningen är genomförd som en webbundersökning under perioden 31 mars – 22 april 2015.

 

För mer information Maria Sitell, OakRiver, 0707-645 884 maria.sitell@oakriver.se Karin Nelsson, Inizio, 0702-21 39 95, karin.nelsson@inizio.se www.oakriver.se www.inizio.se