Foodit – Twitterskola

Bakgrund
Foodit är en av de stora leverantörerna av avancerade kostsystem på den svenska marknaden. Foodits system är utvecklat för att vara ett stöd i allt man gör i ett storkök från inköp till faktura och däremellan. Foodits system heter Matilda och finns idag i cirka 70 kommuner och sex landsting/regioner och inom privata verksamheter.

Uppdrag
Foodit hade för avsikt utveckla sin kommunikation och på tydligare sätt, bland annat  via Twitter för att bli tydligare på att visa den samhällsnytta företaget gör och i större utsträckning kommunicera bredden i företagets verksamhet till opinionsbildande aktörer. De efterfrågade riktlinjer samt utbildning för personalen i hur de på bästa sätt använder och kommunicerar på Twitter. OakRiver fick i uppdrag att genomföra detta.


Lösning:
Vi skapade en policy och riktlinjer för hur Foodit bör använda Twitter. Dennaa inkluderade  en analys av den bransch som Foodit hade för avsikt att kommunicera med, samt konkreta handson-råd och förklaringar kring Twitters olika verktyg. En kartläggning gjordes också för att identifiera för Foodits relevanta aktörer att följa och interagera med.  Avslutningsvis genomfördes också en 2-timmars workshop och Twitterskola för ansvariga internt. 


Resultat
Internt ansvariga på Foodit kommunicerar nu framgångsrikt på Twitter. Foodit har lagt i en högre växel gällande den digitala kommunikationen och kommer att fortsätta utveckla sin närvaro på Twitter, stärkta av den Twitterskola som OakRiver tog fram.

Date

1 april, 2015

Category

Digital kommunikation, Mat & måltider