Juniorkocklandslaget – Strategi och uppstart Instagram

 

Uppdrag: Att öka kännedomen kring det Svenska Juniorkocklandslaget och skapa ett internt engagemang inför lagets medverkan i VM 2015. I arbetet ingick att ta fram en strategi samt uppstart av ett Instagramkonto för laget.

 

Lösning: Med en tidsram på fyra månader fram till lagets medverkan i VM tog vi fram en detaljerad strategiplan för hur Juniorkocklandslaget skulle arbeta med Instagram.
Vi fastställde budskap, tonalitet och en strategi för vem som skulle göra vad vid vilken tidpunkt och ansvarade även för uppstart av kontot innan vi lämnade över det till kunden. På OakRivers inrådan har lagets konto sedan veckovishanterats av en kock i taget, vilket gett följarna möjlighet att närmare lära känna de enskilda medlemmarna i landslaget.  Bland lagets följare finns idag en överhängande del media och journalister, intressenter i branschen samt allmänt matintresserade.

 

Tidpunkt

Hösten 2014

Date

2 april, 2015

Category

Digital kommunikation, Mat & måltider

Tags
digital strategi, instagram, sociala medier