PRO:s heldag i Hälsodalen, Almedalen 2014

Uppdrag: 2012 gav PRO:s kongress ledningen i uppdrag att ta ett helhetsgrepp om en viktig hälsofråga för äldre, d.v.s. boendefrågan. Resultatet blev ett boendepolitiskt program som tog upp hur man vill bo som äldre, vilka ekonomiska förutsättningar som finns samt den sociala dimensionen. Programmet skulle lanseras under Almedalsveckan i syfte att påverka politiker inför valet 2014. En annan viktig välfärdsfråga som PRO ville agera kring under Almedalsveckan var programmet för hur de mest sjuka äldre ska omhändertas i framtiden, oavsett boendeform.

OakRiver fick i uppdraget att skapa en heldag för PRO i Hälsodalen 2014.

 

Lösning: Seminariedagen ägde rum i Hälsodalen, mötesplatsen för hälsa och helhet som drivs av OakRiver. Här samlas människor och frågor från hela hälsosfären, exempelvis läkemedelsforskning, sjukförsäkringar och folkhälsofrågor.

Tillsammans med PRO tog vi fram en programförklaring som tydligt visade på behovet, det övergripande syftet, identifierade upplägget, målgrupperna och paneldeltagare. Vi tog fram ett förslag på koncept för dagen som landade i fem seminarier, två heta stolen-sejourer med politiker samt ett avslutande mingel. Tillsammans vässade vi rubriker, namn på dagen, förslag på paneldeltagare, förslag på moderatorer och den viktiga dramaturgin. Vi hjälpte också till att projektleda arbetet. Vad skulle ske när, hur skapar vi uppmärksamhet innan, under och efter Almedalen. På lunchseminariet agerade en av kollegorna på OakRiver, moderator.

 

Dagen i sin helhet:

08:00 – 09:00
Äldrefrågor på undantag – igen

09:30 – 10:45
Jag vill bo här och du vill bo där – hur svårt kan det vara? Debatt om boendepolitik för äldre

11:30 – 12:45
Är det fel på maten eller inställningen? – om maten i äldreomsorgen

13:00 – 14:15
Ett gott liv när krafterna tryter – debatt om de mest sjuka äldre

14:30 – 15:30
Prisutdelning ”Bästa äldres boende”

16:00 – 18:30
Äldrefrågor på undantag – igen! Debatt och sammanfattning av PROs dag

 

Resultat: Genom att hjälpa PRO att agera och kommunicera i Hälsodalen placerade vi PRO:s frågor i ett relevant sammanhang där beslutsfattare och andra viktiga intressenter inför valet 2014 befann sig. Alla PRO:s seminarier var fullsatta med minst 100 personer i publiken varje gång.

 

Date

25 mars, 2015

Category

Hälsa & Välmående, Mat & måltider, Vård & Omsorg

Tags
äldrevård, boendepolitik, folkhälsa, Hälsokommunikation, kostråd, mat och hälsa, omsorg