Matseminarium för sjuksköterskor

Utmaning: Matens roll för ett friskt liv är viktigare än någonsin och vårdpersonalens roll för att guida patienterna i dagens samhälle är viktig. I dagens informationssamhälle där olika modedieter avlöser varandra blir detta en klar utmaning. OakRivers uppdrag var att agera rådgivare och skapa ett väl avvägt program för rätt målgrupp, ta fram inbjudan, kontakta medier, sammanfatta den aktuella forskningen samt vara händer och fötter kring det praktiska före och under seminarierna. OakRiver ansvarade och genomförde även utvärderingen.

 

Lösning: Unilever bjöd in till en halvdag seminarium påtvå orter där framstående nutritions- och folkhälsoforskare presenterade dagens kostråd. En rådgivare från OakRiver föreläste om förmågan att nå ut i mediebruset. Utvalda s k långsamma medier kontaktades varav även några deltog på seminariet. Hela dagen sammanfattades av OakRiver i ett populärvetenskaplig skrift som ett 20-tal intresserade journalister fick ta de del av efter seminarierna.

 

Resultat: Unilever nådde cirka 200 sjuksköterskor och ambassadörer vars uppgift är att kommunicera sambandet mellan mat till patienter och konsumenter. Presskontakterna har givit goda förutsättningar för att belysa och sätta perspektiv på den sneda fettdebatten i kombination med aktuell forskning.

Tidpunkt

Hösten 2014

Date

2 februari, 2015

Category

Hälsa & Välmående, Vård & Omsorg

Tags
folkhälsa, Hälsokommunikation, kostråd, mat och hälsa, nutrition, populärvetenskap