Publikarelationer_small
PUBLIKA RELATIONER

Publika relationer tar tid, oavsett om det gäller media eller andra målgrupper. Våra publika relationer med journalister och andra relevanta intressenter inom våra fokusområden är avgörande för att vi ska kunna bidra till våra kunders goda publika relationer. Vi har daglig kontakt med journalister, bloggare och opinionsbildare för att kunna leverera dagsaktuell.

 

LÄS MER

Samhällspåverkan
SAMHÄLLSPÅVERKAN

Samhällspåverkan är en viktig och naturlig del av vår demokrati. I en allt mer komplex värld bidrar påverkansarbete till att fler samhällsfrågor diskuteras på allt fler nivåer i samhället.Kommunikationen mellan politiker och invånare blir allt viktigare när människor får större möjlighet att påverka de politiska besluten i kommunerna, landsting och i regering och riksdag.

 

LÄS MER

sociala medier small
DIGITAL KOMMUNIKATION

Digital kommunikation och sociala medier är för oss något så väl integrerat i den värld vi lever i att det är som luften vi andas – en självklarhet. Men det är inte ett självändamål utan bör vara en del i ett helhetstänk.

 

LÄS MER

Medieträning och kriskommunikation3
KRISKOMMUNIKATION OCH MEDIETRÄNING

OakRiver erbjuder rådgivning inom strategisk och operativ kommunikation främst för mat & måltider, hälsobranschen och vårdsektorn. Samtliga rådgivare har lång erfarenhet av kriskommunikation och kriskommunikation inom dessa områden för både svenska och internationella företag.

 

LÄS MER

Hälsokommunikation
HÄLSOKOMMUNIKATION

Intresset för folkhälsofrågor har aldrig varit större och både antalet aktörer och kanaler för att nå ut med olika budskap har ökat enormt. På OakRiver skapar vi kommunikation kring folkhälsofrågor på ett trovärdigt sätt som ger dig som kund möjlighet att påverka, på riktigt.

 

LÄS MER

Vetenskap
TILLGÄNGLIG VETENSKAP

Att göra vetenskaplig fakta rättvisa och samtidigt begriplig för stora flertalet är en av OakRivers drivkrafter. Mat, hälsa och vård är områden som ständigt är föremål för forskning, både internationellt och nationellt.

 

 

LÄS MER

Produkt-PR_small
PRODUKT-PR OCH KONSUMENTKOMMUNIKATION

Det man konsumerar blir allt viktigare och mer och mer förknippat med ens personlighet och livsstilsval. Därför blir det också viktigare för företag och organisationer att kommunicera på ett personligt sätt och att nå ut till mottagarna på deras villkor. Vi hjälper er hitta budskap och vinklar för att nå ut till just er specifika målgrupp på deras villkor och de kanaler där de befinner sig.

 

LÄS MER

Hälsodalen liten
ALMEDALEN & HÄLSODALEN

Almedalsveckan vecka 27 är Sveriges största och viktigaste mötesplats för flera branscher där vård, hälsa, folkhälsa och dess politiska förutsättningar ligger i topp på aktivitetslistan.

2015 arrangerar vi Hälsodalen för tredje året i rad – mötesplatsen för hälsa, mat och vård i Almedalen. Mitt i Visby har vi tillgång till tre fina seminarielokaler, en fantastisk trädgård med möjlighet för besökare, företag och organisationer, här samlas alla har hälsa och helhet i fokus.

 

LÄS MER