Att göra vetenskaplig fakta rättvisa och samtidigt begriplig för stora flertalet är en av OakRivers drivkrafter. Mat, hälsa och vård är områden som ständigt är föremål för forskning, både internationellt och nationellt. Att göra vetenskap till populärvetenskap är en utmaning som ligger i att kunna se till helheten utan att förenkla för mycket och att förenkla utan att fördumma.

OakRiver paketerar vetenskap i syfte att det ska bli användbart för dina målgrupper, oavsett om det rör medarbetare, konsumenter, journalister eller beslutsfattare.

I vårt nätverk finns flera vetenskapsjournalister och forskare.

Vi kan hjälpa er med:

 • Paketering av vetenskapliga rön för identifierad målgrupp:
  • Broschyrer
  • Presentationer
  • Pressreleaser
  • Rapporter mm
 • Mediebearbetning inkl. journalistidentifiering och redaktionskontakter
 • Nulägesanalys och kommunikationsplanering
 • Seminarieplanering samt vara moderator
 • Vetenskapliga sammanfattningar som rapporter och referat