Digital kommunikation och sociala medier är för oss något så väl integrerat i den värld vi lever i att det är som luften vi andas – en självklarhet. Men det är inte ett självändamål utan bör vara en del i ett helhetstänk. Ett verktyg som låter oss vara kreativa och jobba mer och bättre med integrerad kommunikation. Tillsammans med er arbetar vi för att twista er kommunikation så att den blir betydelsefull för era följare på riktigt. Det vi är intresserade av (och är duktiga på!) är att skapa relationsbyggande kommunikation för ert varumärke och de frågor ni brinner för.

Sociala medier_strategi_final
KONCEPT & STRATEGIER

Sociala medier är effektiva kanaler för såväl varumärkesbyggande, PR och marknadsföring. Vi hjälper er hela vägen från tanke till konceptutveckling och tar fram policys och strategier för att planera och optimera ert innehåll. Tillsammans med ersätter vi fingret på och översätter era budskap till material lämpade för digitala kanaler och sociala medier. Slutligen lägger vi upp en plan för hur ert arbete i sociala medier ska se ut, vad, hur och när ni ska kommunicera.

Workshop och utbildning sociala medier_final
UTBILDNING & WORKSHOPS

Vi hjälper till att hålla interna utbildningar och workshops. Det kan till exempel handla om trendspaningar inom sociala medier, twitterskola eller bloggworskshop. Att internt förankra policys och ge era medarbetare verktygen för att använda sociala medier på ett tryggt och säkert sätt, är en förutsättning för lyckad digital kommunikation som sker i linje med företagets målsättningar.

Mätningar sociala medier
ANALYSER & MÄTNINGAR

För att lyckas i sociala medier behöver ni först ta reda på era förutsättningar. Vi hjälper er att granska den värld ni befinner er i, vi kartlägger både er såväl som era konkurrenters digitala närvaro och tar efter det fram en strategi och handlingsplan. Vi hjälper även till att kontinuerligt omvärldsbevaka den digitala världen just ni lever i och kan efter avslutade projekt även göra resultatmätningar och utvärdera det digitala utslaget ni fått av specifika insats.

Redaktörskap och drift_sociala medier
REDAKTÖRSKAP

Vi är vana och skickliga administratörer och redaktörer i både sociala medier och i webbpubliceringsverktygen Episerver samt WordPress. För Sociala medier tar vi i samråd med våra kunder fram strategi och upplägg för relationsskapande innehåll, redaktionella planer, hantering av annonsering och bidrar med kreativa idéer kring alla delar. Vi kan också sköta den dagliga interaktionen med era kunder, agera kundtjänst samt med kort varsel hantera eventuella kriser. 
För WordPress och Episerver agerar vi ofta redaktörer och innehållsansvariga både för interna och externa webbplatser och kan hjälpa er med alltifrån strukturfrågor till löpande uppdateringar och innehållsförslag.

  • Sort Portfolio:
  • All