Intresset för folkhälsofrågor har aldrig varit större och både antalet aktörer och kanaler för att nå ut med olika budskap har ökat enormt. På OakRiver skapar vi kommunikation kring folkhälsofrågor på ett trovärdigt sätt som ger dig som kund möjlighet att påverka, på riktigt. Detta oavsett om det handlar om att lyfta en produkt eller att debattera en avgörande fråga kring folkhälsan för att förebygga våra stora levnadsvanesjukdomar.

Vi har ett nätverk bland läkare, folkhälsoexperter, myndigheter, näringsexperter, träningsexperter, NGOs m.fl. som vi har en ständig dialog med.

Folkhälsa rör matvanor, stress, rörelse och träning, alkohol med mera – allt hänger ihop. Inte minst är intresset om sambandet mellan mat och hälsa enormt. Framstegen inom nutritionsforskningen bidrar till att behovet av kommunikationen för hur vi ska äta och ta vara på näringen ständigt ökar.

OakRiver har unik kunskap inom folkhälsa och nutrition i kombination med kommunikation som vi vågar påstå är unik i Sverige idag. Vi har lång erfarenhet av kommunikation inom mat och måltider kopplat till hälsa och sjukdom. Vi har nutritions- och folkhälsoexpertis bland våra rådgivare med erfarenhet av kliniskt arbete, metodutveckling och folkhälsoarbete.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Ambassadörprogram och identifiering av centrala aktörer
  • Debattartiklar
  • Kommunikationsutbildningar: presentationsteknik, retorik, sociala medier och kommunikationens grunder
  • Mediebearbetning
  • Moderera
  • Målgrupps- och intressentanalyser
  • Paketering av nutritionsrön till vanlig mat och vice versa
  • Seminarieplanering, stora som små exempelvis Rundabordsmöten
  • Strategisk kommunikationsplanering inkl. workshops
  • Vetenskapliga sammanfattningar