Produkt-PR

och konsumentkommunikation

Det man konsumerar blir allt viktigare och mer och mer förknippat med ens personlighet och livsstilsval. Därför blir det också viktigare för företag och organisationer att kommunicera på ett personligt sätt och att nå ut till mottagarna på deras villkor. Vi hjälper er hitta budskap och vinklar för att nå ut till just er specifika målgrupp på deras villkor och de kanaler där de befinner sig.

Att skapa medieutrymme är viktigt och något vi gärna bidrar till men vi jobbar också med att stärka ett företags varumärke genom att skapa engagemang hos konsumenter, vare sig det gäller en produktlansering eller en opinionsbildande fråga.

Vi hjälper er med:

  • Pr-kampanjer
  • Produktlansering
  • Pressreleaser
  • Produktutskick
  • Fokusgrupper
  • Opinionsbildande seminarium
  • Uppföljning och ROI-beräkning