Publika relationer tar tid, oavsett om det gäller media eller andra målgrupper. Våra publika relationer med journalister och andra relevanta intressenter inom våra fokusområden är avgörande för att vi ska kunna bidra till våra kunders goda publika relationer.  Vi har daglig kontakt med journalister, bloggare och opinionsbildare för att kunna leverera dagsaktuell information till våra kunder.

Vi kan hjälpa er med:

  • Redaktionskontakter
  • Medielistor
  • Journalistenkäter och undersökningar
  • Journalistbios
  • KOL- och intressentlistor