Samhällspåverkan är en viktig och naturlig del av vår demokrati. I en allt mer komplex värld bidrar påverkansarbete till att fler samhällsfrågor diskuteras och ventileras i högre grad. Kommunikationen mellan politiker och invånare ökar när människor får större möjlighet att påverka de politiska besluten i kommunerna, landsting och i regering och riksdag.

Vi har gedigen erfarenhet och kunskap om förutsättningarna för att kunna påverka opinionen effektivt och villkoren för att påverka politiska beslut i kommun, landsting/regioner regering och riksdag. Vi har framgångsrikt skapat goda relationer med beslutsfattare på höga nivåer och på så sätt skapat goda resultat för våra uppdragsgivare.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Analysarbete
  • Kartläggning av målgrupp
  • Målgrupps- och intressentanalys
  • Nulägesanalys och kommunikationsplanering
  • Omvärldsbevakning
  • Seminarieplanering och genomförande
  • Skapa förutsättningar för samarbeten och rätt ingångar
  • Debattartiklar